Duurzaam

Duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) richt zich op evenwicht tussen: People, Planet en Profit. Dit gaat verder dan het scheiden van oud papier.
 
Duurzaam inkopen
Aan de inkoopkant zijn diverse duurzame slagen te maken. Hierbij valt te denken aan: energie, koffie, kantoorartikelen en mobiliteit van personeel. In een organisatie zijn er diverse mogelijkheden die verder gaan dan de facilitaire kant van het primaire proces.
  
Maatschappelijke bijdrage Baye.nl
Een duurzame bijdrage leveren kan op diverse manieren. Baye heeft sinds 2009 de volgende maatschappelijke bijdrage geleverd:
  • 2 maal vrijwillig wijkcoördinatie Alzheimer collecte.
  • 2 maal vrijwillig wijkcoördinatie collecte Maag Lever Darm Stichting.
  • 4 maal Het Rode Kruis gesponsord bij het werven van collectanten.
 
Duurzame uitdaging gezocht
Momenteel wordt gezocht naar partners om een maatschappelijk relevant concept te ontwikkelen én te lanceren. Informeer naar de mogelijkheden en bel Baye Loerts mobiel 06 5179 1413.
  
Duurzame conclusie
Eigenlijk ervaart Baye de relaties met klanten, leveranciers en partners 'an sich' als duurzaam. De omgang met energie, inkoop en mobiliteit is zorgvuldig en bewust. Baye reflecteert acties aan intenties en streeft vooral naar een positieve bijdrage aan het klimaat in de ruimste zin van het woord. Kortom, balans tussen People, Planet en Profit!